Новые ссылки


Регистрация доменных имен в одесских зона od.ua, odesa.ua и odessa.ua. Самая низкая цена.


главная страница > учеба > высшее образование > просмотр участника

Одесский Национальный Морской Университет

назад в раздел Высшее образование

Одесский Национальный Морской Университет

URL: http://www.osmu.odessa.ua

Параметры сайта: тИЦ-160, PageRank-6, просмотров-6419 , переходов: 1599

Описание участника:

Одеський національний морський університет сьогодні – це сучасний навчальний заклад високого рівня, в діяльності якого органічно поєднуються найвищі досягнення національної вищої школи України з прогресивними тенденціями світової морської освіти. Університет розпочав свою історію у червні 1930 р. як Одеський інститут інженерів водного транспорту (ОІІВТ). В 1945 р. його перейменовано в Одеський інститут інженерів морського флоту (ОІІМФ). Постановою Кабінету Міністрів України № 592 від 29 серпня 1994 р. інститут перейменовано в Одеський державний морський університет (ОДМУ). Указом президента України від 26 лютого 2002 р. №177/2002 університету надано статус національного (ОНМУ). ОНМУ знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України. За результатами державної акредитації університет акредитовано за IV рівнем. (ліцензія серія АА № 903575 від 07 липня 2004 р., сертифікат про акредитацію серія РД- 4 № 160365 від 07 липня 2004 р.). У 2003 році ОНМУ успішно пройшов сертифікацію на відповідність міжнародному стандарту ІSO 9001:2000 Системи Менеджменту Якості. До складу університету входить 10 факультетів: кораблебудівний, судномеханічний, механізації портів, воднотранспортних і шельфових споруд, транспортних технологій і систем, економіки і управління, юридичний, післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, заочний, довузівської підготовки молоді. На факультетах університету готують фахівців для берегової інфраструктури морського і річкового транспорту України та закордонних країн за 12 спеціальностями: кораблі та океанотехніка, інформаційні управляючі системи та технології, суднові енергетичні установки та устаткування, експлуатація суднових енергетичних установок, підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання, гідротехнічне будівництво, транспортні системи, організація перевезень і управління на транспорті, управління проектами, економіка підприємства, менеджмент організацій, правознавство. В університеті здійснюється післядипломна підготовка фахівців вищого рівня через аспірантуру та докторантуру за такими спеціальностями: аспірантура - машинознавство; підйомно-транспортні машини; теорія корабля; механіка та конструювання суден; технологія суднобудування та судноремонту; суднові енергетичні установки; автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології; управління проектами та розвиток виробництва; технічна теплофізика, промислова теплоенергетика; транспортні системи; підвалини та фундаменти; гідравліка та інженерна гідробіологія; статистика; економіко-математичне моделювання; економіка підприємництва та організація виробництва; бухгалтерський облік, аналіз та аудит; економіка транспорту і зв’язку; соціальна філософія та філософія історії; кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право. Докторантура - підвалини та фундаменти; економіко-математичне моделювання. На 33 кафедрах університету працює 418 викладачів, серед яких 59 докторів наук і професорів та 210 кандидатів наук і доцентів. З них 35 – академіки та члени-кореспонденти галузевих академій наук України, 6 – заслужені діячі вищої школи України, 10 – заслужені працівники різних галузей, 2 – члени Нью-Йоркської академії наук, 2 – лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки. Понад 70% кафедр університету, в тому числі всі випускні кафедри, очолюють професори і доктори наук. В університеті навчається понад 5 тисяч студентів. З перших років свого існування університет став провідним науково-дослідним закладом, який бере участь у розробці важливих управлінських, економічних та технічних рішень, пов’язаних з розвитком морського транспорту. На базі університету систематично проводяться різнопланові наукові міжнародні, всеукраїнські та регіональні конференції. В університеті функціонують дві спеціалізовані Вчені ради із захисту докторських дисертацій з п’яти наукових спеціальностей. Науково-дослідний інститут Одеського національного морського університету володіє значною базою наукових розробок і досліджень в галузі гідротехнічного будівництва і морського транспорту. Науковці університету залучаються для вирішення завдань в галузі морської політики України. Зокрема ОНМУ брав участь у розробці наступних державних програм: "Танкерний флот", "Національна програма розвитку морського та річкового транспорту України до 2005 року", "Кодекс торговельного мореплавства". Морський університет розробив проекти: "Концепція державної морської політики України", "Стратегія розвитку морської та річкової підгалузі України до 2011 року", "Встановлення обсягів на перевезення зовнішньоторговельних вантажів морським та річковим транспортом України" та ряд інших програм і документів. На базі університету працює Південний науковий центр Транспортної академії України, що об’єднує всі південні транспортні вищі навчальні заклади та науково-дослідні установи, незалежно від їх відомчої підлеглості, а також провідних вчених та фахівців. Наукові розробки проводяться за рахунок держбюджетного фінансування фундаментальних досліджень Міністерством освіти і науки України та за господарськими договорами. Галузева тематика складає близько 90% загального обсягу науково-дослідних розробок. Морський університет є дійсним членом Міжнародної Асоціації університетів, акредитованої при ЮНЕСКО, членом Асоціації університетів Європи та Південно-східної Європейської асоціації транспортних досліджень (SEATREF). З 1995 р. ОНМУ бере участь у програмах транс’європейського співробітництва для вищої освіти (TEMPUS TACIS). Університет активно розвиває міжнародне співробітництво з вищими навчальними закладами Німеччини, Італії, Англії, Польщі, Китаю, Південної Кореї, та інших країн. У 1992 р. морським університетом вперше в Україні було розроблено і введено в дію нову багатоступеневу структуру вищої морської освіти європейського зразку з модульно-рейтинговою системою організації і контролю навчання. За 75 років свого існування університет підготував понад 40 тисяч вітчизняних та іноземних фахівців всіх спеціальностей. Протягом 50 років університет готує спеціалістів для зарубіжних країн. В університеті здобули освіту близько 1350 спеціалістів з 73 країн світу. На сьогоднішній день в ОНМУ навчається 69 іноземних громадян, 2 - проходять навчання в аспірантурі. Одеський національний морський університет розташований в трьох навчальних корпусах, в яких розміщуються машинний, спортивний, актовий зали, навчальні майстерні, бібліотека (загальний фонд понад 800 тисяч примірників), науково-дослідні лабораторії, серед яких є унікальні (дослідний басейн, аеродинамічна лабораторія), сучасний редакційно-видавничий центр з друкарнею. ОНМУ має у своєму складі яхт-клуб, в якому базується 13 крейсерських яхт. Загальна площа навчально-лабораторних корпусів становить 53900 кв. метрів. В університеті діє сучасний інформаційно-обчислювальний центр, у складі якого 250 ПЕОМ, 300 ПЕОМ використовуються на кафедрах та в підрозділах. Більшість комп’ютерів об’єднані в загальноуніверситетську локальну оптико-волоконну мережу на 500 ПЕОМ, яка має вихід в Інтернет. Технічний стан лабораторій з їх обладнанням, кафедральних кабінетів, навчальної майстерні відповідають призначенню та вимогам сучасних учбових планів i програм, забезпечують практичну підготовку студентів та створюють для них сприятливі умови для виконання курсового та дипломного проектування з широким використанням комп’ютерної техніки.

Оцените участника наших закладок!

1 2 3 4 5


Средняя оценка: 4.4737
Всего этот сайт оценило 19 человек(а).